Áhítat

Mostantól az áhítatokat megtekintheted androidos mobiltelefonodon is!
Ehhez csak le kell tölteni egy ingyenes alkalmazást innen.

Az áhítatos hírlevélküldés átmenetileg szünetel!

Feliratkozás napi áhítatos hírlevélre

Carl Eichhorn: "Isten műhelyében"
Miért van szükség ellenőrző kódra?
Ellenőrző kódra a spam üzenetek miatt van szükség, amiket nem felhasználók, hanem erre a célra írt ártó szándékú programok küldenek.

x

h
k
sz
cs
p
sz
v

Carl Eichhorn: "Isten műhelyében" c. könyvéből

A keresztség mint kegyelmi tény

...akik megkeresztelkedtünk a Krisztus Jézusra, az õ halálára keresztelkedtünk meg.
(Róma 6, 3)

„Jézus halálára keresztelkedtetek meg." A megkeresztelendõ személy tehát tényleges kapcsolatba került Krisztussal, beleplántálódott. Részese lett Krisztus halálának, õvele együtt meghalt. Ezzel zárul le a régi élet. Annak, aki Jézusra keresztelkedik meg, háta mögött marad a világ, mint Egyiptom, és útja most Kánaán felé vezet (1 Kor 10, 1-2). Erre utal a keresztelési parancs is. Szó szerint ezt mondja: „Belekeresztelve õket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe!" - A nevet pedig sohasem szabad a személytõl elválasztanunk. Tehát a keresztség által lényeges kapcsolat jön létre. „Mert akik Krisztusra keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel" (Gal 3, 27). A keresztség tehát egyrészt Krisztussal egyesít, másrészt a megkeresztelteket egy testté kapcsolja össze. Szilárdan és elválaszthatatlanul összeforrnak az „egy Lélek által" (1 Kor 12, 13).

A keresztség továbbá jelképe is a megtisztulásnak, sõt több, magával hozza azt. Méghozzá az Igén, mint eszközön keresztül. És az Ige alatt itt nem csupán a keresztelés szereztetési Igéjét értjük. Sokkal inkább arról van szó, hogy Krisztus, aki a keresztségnél láthatatlanul jelen van és mûködik, valami olyasmit mond ki, mint egykor a bélpoklos meggyógyításánál: tisztulj meg és az tiszta lett (Ef 5, 26). Mint ahogy nyilván Krisztus beszél, amikor mi az Igét hirdetjük - különben csak szegényes emberi szó maradna -, így a keresztséget is alapjában véve õ hajtja végre. Ezért tulajdonít Péter a keresztségnek megtartó erõt (1 Pét 3, 21). Tehát nem csupán külsõ és testi megtisztulást jelent, hanem a bûn szennyétõl való szabadulást. Aki aláveti magát ennek, az arról tesz bizonyságot, hogy jó lelkiismeret után vágyakozik (1 Pét 3, 21).

A keresztségnek ezt a mély és csodálatos értelmezését nem lehet minden további nélkül a gyermekkeresztségre alkalmazni. Az apostoloknak munkájuk során elsõsorban felnõtt megkeresztelendõkkel volt dolguk. Fõleg olyanokat kereszteltek, akik ezt a Jézus mellett való személyes döntésük alapján kérték; mint ahogy ma a misszionáriusok teszik. Kiskorú gyermekekrõl nem lehet elmondanunk, hogy Krisztust öltözték fel. Nem azzal a vágyakozással lépnek Isten elé, hogy jó lelkiismeretet nyerjenék. De Jézus tulajdonává válhatnak s kell is, hogy azzá legyenek.

A magyarországi jogok tulajdonosa és a kiadásért felel az Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió
1066 Budapest, Ó utca 16.
Tel.: 06-1-311-5860 / Fax.: 06-1-275-0197
E-mail: rendeles@evangeliumikiado.hu
A weboldalt készítette, és üzemelteti: Deli-Szabó Sándor
Látogatók száma: 20 518 250