Áhítat

Mostantól az áhítatokat megtekintheted androidos mobiltelefonodon is!
Ehhez csak le kell tölteni egy ingyenes alkalmazást innen.

Az áhítatos hírlevélküldés átmenetileg szünetel!

Feliratkozás napi áhítatos hírlevélre

Carl Eichhorn: "Isten műhelyében"
Miért van szükség ellenőrző kódra?
Ellenőrző kódra a spam üzenetek miatt van szükség, amiket nem felhasználók, hanem erre a célra írt ártó szándékú programok küldenek.

x

h
k
sz
cs
p
sz
v

Carl Eichhorn: "Isten műhelyében" c. könyvéből

Jézus higgadtsága

Mikor gyalázták, a gyalázást nem viszonozta, mikor szenvedett, nem fenyegetõzött, hanem rábízta ügyét arra, aki igazságosan ítél.
(1 Péter 2, 23)

Jézus töretlenül, gyõztesként járta útját. „Hûség mindhalálig" - ez volt a jelszava. A sok gyalázás és szidalmazás alatt meggörnyedt, de hajlíthatatlan maradt. A Megváltó hallgatva tûrt mindent. Nem szidalmazott, nem fenyegetõzött, még csak nem is panaszkodott. Hallgatása mögött nem volt dac és harag. Csendesen és készségesen adta meg magát az Atya akaratának. - „Hátát odaadta a verõknek és arcát a szaggatóknak. Arcát nem fedte be a gyalázás és köpdösés elõl." Olyan megbecsülésben volt része Isten részérõl, amit nem rútíthatott el emberek megvetése és árulása. Vajon rossz-e valaki azért, mert az emberek rossznak tartják és sárral dobálják? Csak a bûn szégyenít és becstelenít meg. Az Úr Jézust szidalmazták, de Õ felülmaradt minden szitkozódáson. Mindent annak a kezére bízott, aki igazságosan ítél. Nem akart bosszút állni ellenségein, hanem azt az igazolást várta Istentõl, amirõl Õ maga lemondott. Keményen vádolták Pilátus elõtt. Jézus azonban hallgatott, magára vállalta a vádaskodásokat, - hiszen neki bûnössé kellett lennie. Mire való a mindenféle védekezés? „Ne szállj szembe a gonosszal", azaz a gonosz emberekkel, ezt parancsolja Jézus. Õ maga eszerint cselekedett és nem ellenkezett velük, de ha valaki az Atya dicsõségét megsértette vagy az igazságot lábbal tiporta, akkor tiltakozott. Amikor Õt magát kínozták, akkor hallgatott. Mi természetünk szerint fordítva teszünk. Ha becsületünkbe taposnak, felindultan tiltakozunk, de ha Isten dicsõségét sértik, közönyösen és gyáván hallgatunk.

Jézus csak Atyjánál keresett igazolást. Az emberek gonosztevõként megfeszítették, de Isten feltámasztotta és dicsõséggel koronázta meg. Bárcsak mi se igazolnánk magunkat! Ha Isten szabaddá tett, mit árthat, ha emberek vádolnak? Gondolj Róma 8,3-ra! Isten mondja ki az utolsó szót. Ha Õ megkegyelmezett és felfüggesztette vagy elengedte a büntetést, mit árt emberek vádaskodása? Kitalált hazugságaik nem bántanak már. Isten napvilágra hozza ártatlanságodat, ezért légy csendben és várj. - Jézus hallgatása szégyenítsen meg minket, ha indulatba jövünk és lármázni kezdünk. Ragyogjon elõttünk példaként, legyünk olyan csendesek, mint Õ.

A magyarországi jogok tulajdonosa és a kiadásért felel az Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió
1066 Budapest, Ó utca 16.
Tel.: 06-1-311-5860 / Fax.: 06-1-275-0197
E-mail: rendeles@evangeliumikiado.hu
A weboldalt készítette, és üzemelteti: Deli-Szabó Sándor
Látogatók száma: 21 743 202