Áhítat

Mostantól az áhítatokat megtekintheted androidos mobiltelefonodon is!
Ehhez csak le kell tölteni egy ingyenes alkalmazást innen.

Az áhítatos hírlevélküldés átmenetileg szünetel!

Feliratkozás napi áhítatos hírlevélre

Carl Eichhorn: "Isten műhelyében"
Miért van szükség ellenőrző kódra?
Ellenőrző kódra a spam üzenetek miatt van szükség, amiket nem felhasználók, hanem erre a célra írt ártó szándékú programok küldenek.

x

h
k
sz
cs
p
sz
v

Carl Eichhorn: "Isten műhelyében" c. könyvéből

A keresztyénség nem elmélet, hanem

élet

Az evangélium Isten hatalma, minden hivõnek üdvösségére.
(Róma 1, 16)

Iskolai hittanórákon vagy teológiai fõiskolákon sajnos többnyire nem sokat vesz az ember észre abból, hogy az evangélium Istennek hatalma, ereje. Évrõl-évre gyûlik ugyan az ismeret az elmékben, de a szívek üresen maradnak. Sok fiatal lélek fordult el már a keresztyénségtõl ilyen értelmi síkon történt megközelítési kísérletek után. Az így szerzett ismeretanyag sem marad meg emlékezetükben. Ugyanakkor, ha valaki személyes hitre jut s így indul el a lelki élet útján, micsoda örömmel jegyez meg igehelyeket, lelki énekeket, mert a szív és értelem egybecsendülnek. Valakit, aki éveken keresztül távol állt Istentõl, templomba nem járt, Bibliát nem vett a kezébe, egyszer csak megragadott a kegyelem. Az Igével foglalkozva nemcsak egyes versek maradtak meg emlékezetében, de egész bibliai könyveket tanult meg kívülrõl. Mikor élete végén betegágyon feküdt, nem tudott többé olvasni, de egész apostoli leveleket el tudott mondani önmagának és másoknak.

Nem csoda, ha az értelmi síkon megragadott hit pelyvaként repül el az élet viharaiban, vagy az Igébe vetett hit elhamvad a kételyeK tüzében. Hiányzik a tulajdonképpeni hittapasztalat. Igazán csak azoknak lenne szabad Isten Igéjét szájukra venni és tanítani, akik annak hatalmát személyes módon megtapasztalták. Ekkor nem lenne többé tátongó szakadék hit és tanítás között. Egy igehallgatónak vagy diáknak bámulatos érzéke van annak felmérésére, hogy valaki valóban hiszi-e, éli-e azt, amit tanít. Ha a keresztyénség a hirdetõ személyében testet ölt s nemcsak szavakban, hanem lélekben és életben lesz nyilvánvalóvá, akkor az az élet új életeket támaszt.

„Az ismeret felfuvalkodottá tesz" - mondja az apostol. - Nemcsak az ismeret lényeges, de a lelkiismeret is, melyet átjár az evangélium, hogy megújítsa egész lényünket. „Nem beszédben áll az Isten országa, hanem erõben" (1 Kor 4, 20). A keresztyén hit életformáló erõ. Nemcsak elménket akarja megvilágosítani, hanem az egész ember újjászületését munkálja, beleértve értelmét, akaratát, érzéseit. Az evangélium új embereket létrehozó hatalom. Követõinek más a gondolkodásuk, akaratuk, érzéseik, mint annakelõtte. Az tehát, aki megelégszik csupán az evangélium hallgatásával, olvasásával vagy ismeretével, önmagát csapja be.

A magyarországi jogok tulajdonosa és a kiadásért felel az Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió
1066 Budapest, Ó utca 16.
Tel.: 06-1-311-5860 / Fax.: 06-1-275-0197
E-mail: rendeles@evangeliumikiado.hu
A weboldalt készítette, és üzemelteti: Deli-Szabó Sándor
Látogatók száma: 17 249 024