Áhítat

Mostantól az áhítatokat megtekintheted androidos mobiltelefonodon is!
Ehhez csak le kell tölteni egy ingyenes alkalmazást innen.

Az áhítatos hírlevélküldés átmenetileg szünetel!

Feliratkozás napi áhítatos hírlevélre

Carl Eichhorn: "Isten műhelyében"
Miért van szükség ellenőrző kódra?
Ellenőrző kódra a spam üzenetek miatt van szükség, amiket nem felhasználók, hanem erre a célra írt ártó szándékú programok küldenek.

x

h
k
sz
cs
p
sz
v

Carl Eichhorn: "Isten műhelyében" c. könyvéből

Erõt adó öröm

Az Úrnak öröme a ti erõsségtek.
(Nehemiás 8, 10)

Nagy különbség az, hogy az öröm érzése természetünkbõl ered, vagy pedig a Szentlélek munkálta azt bennünk. Igen gyakran sok természeti adottság is vegyül az öröm érzésébe. A csupán természeti érzések olyanok, mint a futó homok, nem lehet rá építenünk. Minél inkább szétválasztjuk magunkban a természeti és a kegyelem által kapott adottságokat, annál tisztább és csendesebb lesz bennünk az örvendezés. Egyre jobban a hit öröme lesz, mely olyan állandó, mint maga a hit. Az Úrban való örvendezés lesz ez. -

Amikor a tanítványok bizonyságtételük miatt fogságba kerültek és kihallgatták õket, azt olvassuk, hogy „mikor pedig látták Péternek és Jánosnak hitvalló bátorságát ... csodálkoztak" (Csel 4, 13). És amikor Pált és Barnabást kiûzték Antiochiából, „a tanítványok megteltek örömmel és Szentlélekkel" (Csel 13, 52). Örömük az Úrban és mindabban, amit általa kegyelmi javakban kaptak és megtapasztaltak, olyan nagy volt, hogy ez ellenállhatatatlan bizonyságtevõ erõvé vált bennük. Az öröm olyan erõssé tette õket, hogy a Jézusért elszenvedett szorongattatásokat kitüntetésnek látták. Ez a szent öröm egyben erõ is; a levertség és csüggedés gyöngeség és erõtlenség. Ebbõl az örömbõl tettek származnak, mert a lélekbõl fakadó érzések mindig alkotók. Minden Isten dicsõségét szolgáló erõteljes tevékenység és az embereknek való szolgálat örvendezõ lélekbõl fakad.

Igen nehéz dolog az, ha valakinek feladatai vannak és közben nyomott kedélyû. Hogyan tud az ilyen ember Isten dicsõ tetteirõl bizonyságot tenni és dicséretet mondani, amikor olyan, mintha ki volna száradva és kihalt volna benne minden? A szent öröm olyan, mint a friss forrás. Ahol hiányzik, ott minden eliszaposodik. Ezért kívánja az apostol a római keresztyéneknek. hogy az Isten töltse be õket „minden örömmel ... hit által" (Róm 15, 13). Õt ez az öröm tölti be és hozzánk is így szól: „Örüljetek az Úrban mindenkor!" A Megváltó azt mondta tanítványainak: „Kérjétek és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen" (Ján 16, 24).

Az öröm a Szentlélek gyümölcse. Ezt kérnünk kell. És ahol Õ megadja ezt az ajándékot, ott szeretet vonul be a szívbe, mert az öröm ujjongó szeretet. - Ó, Uram, ez az érted ujjongó szeretet legyen az én erõsségem is!

A magyarországi jogok tulajdonosa és a kiadásért felel az Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió
1066 Budapest, Ó utca 16.
Tel.: 06-1-311-5860 / Fax.: 06-1-275-0197
E-mail: rendeles@evangeliumikiado.hu
A weboldalt készítette, és üzemelteti: Deli-Szabó Sándor
Látogatók száma: 18 012 223