ADJ HÁLÁT ISTENNEK

Szerzõ: Rinkart Márton, F.S.

Adj hálát Istennek szívvel, szájjal, élettel, Ki most is mindent jól cselekszik mindenekkel! Csak jót ad nékünk is a mi bölcsõnktõl fogva, Nagy irgalmasságát tõlünk meg nem vonja. A gazdag, hû Isten adjon az Õ nevéért Örvendezõ szívet, és Jézus békességét! Õ tartson meg mindig minket kegyelmében, Legyen szabadítónk a bûn inségében! Az örök Atyának, Fiúnak, Szentléleknek, A Szentháromságnak, Egy igaz Istenüknek, Miként volt, úgy legyen most és mindörökkön Dicséret, dicsõség Mennyen és a földön.

A weboldalt készítette, és üzemelteti: Deli-Szabó Sándor
Látogatók száma: 24 534 367