ISTEN SZERETET

Szerzõ: Hastings

Van egy legenda: gõgös, hitetlen lovagról szól, aki kérkedve dicsekedett a maga hitetlenségével, s nevette és gúnyolta az Istenben hívõket.
Egy napon durván dobta földre kesztyûjét, mint a lovagok szokták amikor valakit párviadalra hívnak, s így szólt:
- Ha van Isten, én kihívom, küzdjünk meg életre-halálra!

S míg a félelemben reszketõ nép azt várta, hogy fénylõ villám sújtja földre a vakmerõ, öntelt lovagot, ímé az égbõl egy pergamen hullott alá, s e két szó volt írva rá: 'Isten szeretet'.

Ez az üzenet megtörte a lovag gõgös hitetlenségét, s attól a perctõl fogva Isten alázatos és szeretõ szolgája lett.

.....................................
(Hastings: Isten napjai c. könyvbõl)

A weboldalt készítette, és üzemelteti: Deli-Szabó Sándor
Látogatók száma: 28 935 661