AKADÁLY VAGY LEHETÕSÉG?

Ha sziklát nem tudod elmozdítani vagy áttörni, használd arra, hogy fölé emelkedj!
Változtasd az akadályt lépcsõvé!


A közeli erõdben különleges fát fedeztem föl: az egyik lucfenyõ egy hatalmas szikladarabot körülölelve nõtt ki a földbõl. Úgy ült ott kõszékén, mint egy óriás. Barna törzse köpenyként vette körül a sziklát. Könnyed mosollyal, hanyagul tornyosult ellenfele fölé ? mint bajnok a megérdemelt gyõzelem után. A fa merészsége engem is mosolyra késztetett. Elképzeltem kettõjük harcát: ki tudja hány évvel ezelõtt kicsi hajtás bújt ki a földbõl a szikladarab mellett. A kõ úgy magaslott fölé, mint egy óriás hegy. Miféle esélye volt ennek a kicsi hajtásnak a kemény szikladarabbal szemben? Mégis bátran birokra kelt vele. Ahogyan a sarj növekedett, újra meg újra nekiütközött a sziklás talaj keménységének. Ez mindig hajthatatlan, kellemetlen szomszédját juttatta eszébe. Ha a fa ember lett volna, talán morogni kezd:?Mivel szolgáltam és rá erre? Nem tudok úgy kinyújtózni és növekedni, mint más, rendes lucfenyõ!? de a fácska minden morgás nélkül lassan tovább nõtt, az ég felé törekedett, és kinyújtózott. Az egyetlen értelmes dolgot tette: ránõtt a szikára. Amikor törzse végül felkúszott a szikladarab tetejére, tovább nõtt olyan egyenesen, mint a gyertyaszál ? akárcsak a többi fa. Ha ma valaki rátekint daliás termetére, úgy tûnik, mintha a lucfenyõ ezt mondaná: ?Ha a sziklát nem tudom elmozdítani vagy áttörni, használd arra, hogy fölé emelkedj! Változtasd az akadályt lépcsõvé!?
Mi tart vissza bennünket attól, hogy olyan emberré váljunk, amilyenek lenni szeretnénk? Milyen szikladarabbal kell megharcolnunk? Valamit gyermekkori trauma, ami aláásta önbecsülésünket? Nehéz természetû munkatárssal kell együtt dolgoznunk? Házassági problémáinkkal küzdünk? Anyagi nehézségek állják utunkat? Fogadjuk ezt úgy, hogy az utunkba álló szikla része Isten tervének! Kezdjünk el hálát adni Istennek az életünkben lévõ nehézségekért! Az akadályok ugyanis lehetõséget adnak arra, hogy megtapasztaljuk Isten erejét. Az akadályok vagy mindent eltakarnak a szemünk elõl, vagy lehetõvé teszik számunkra, hogy föléjük kerekedve többet láthassunk, mint elõzõleg. Ez egyedül tõlünk függ.
?Mennyei Atyám, köszönöm neked, hogy azoknak,akik Téged szeretnek és benned bíznak, minden a javukra válik. Adj nekem erõt, bölcsességet és türelmet, hogy az utamba kerülõ szikladarabok adta esélyt megragadja, és közben megtapasztaljam a Te erõdet, amely minden akadályt legyõz.?

Lydia magazin 2008/1. 31.szám - Helen Lescheid

A weboldalt készítette, és üzemelteti: Deli-Szabó Sándor
Látogatók száma: 28 936 048